Semináře s odborníky na insolvenční právo

Soudci a profíci z oboru pravidelně informují o teorii i praxi insolvenčního procesu

Přejít do zóny
Diskuze o aktuálních otázkách
Diskuze o aktuálních otázkách
Probíhají v jarní a podzimní sezóně
Probíhají v jarní a podzimní sezóně
 Vhodné pro správce a lidi z oboru
Vhodné pro správce a lidi z oboru

Proč se účastnit našich seminářů

  • Chceme přispět ke kultivaci insolvenčniho oboru, proto pravidelně pořádáme semináře s odborniky z praxe, zaměřené na problematiku insolvenčního práva a další oblasti provázané s oborem.
  • Jsou určeny nejen pro insolvenční správce, jejich asistenty, advokáty a koncipienty, ale také pro odbornou veřejnost, věřitele a neziskové organizace.
  • Cílem je propojit všechny zúčastněné strany ve společných diskuzích, projít aktuální dění a vyřešit sporná místa.

Partneři seminářů

Cílem projektu je rozšířit systém Insolvenční správce o nové funkce. Název projektu: Další technologický         i funkční rozvoj informačního systému Insolvenční správce, registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009421

Kontakt