NADSTAVBOVÉ MODULY ISISO

Modul Likvidace

Modul Likvidace je nadstavbový modul ISISO určený pro likvidátory, který je zakomponován do systému ISISO (dále jako „Modul Likvidace“). Obsahem Modulu Likvidace je evidence základních dat o likvidacích, vedení nákladů, zpracování přihlášek pohledávek, generování korespondence a přehledů (např. nákladů apod.), evidence sporů, sledování termínů a lhůt.

Modul Komentáře ASPI

Modul Komentáře ASPI je nadstavbový modul ISISO určený pro zákazníky, který je zakomponován do systému ISISO a obsahuje komentáře vydávané společností Wolters Kluwer ČR, a.s. ve formě dat ze systému ASPI zpřístupněných prostřednictvím ISISO (dále jako „Modul Komentáře ASPI“). Modul Komentáře ASPI zahrnuje komentář k zákonu č. 89/2012, občanskému zákoníku a zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jako „Insolvenční zákon“).

Modul Automat přihlášek

Modul Automat přihlášek je nadstavbový modul ISISO určený pro zákazníky, který je zakomponován do systému ISISO a jehož je funkcionalita automatického načítání dat z dokumentů typu „Přihláška pohledávky“ ve formátu .pdf, případně, kdy způsobem řešení úpadku dlužníka je oddlužení ve formátu .xml do systému ISISO z datové schránky zákazníka. (dále jako „Modul Automat přihlášek“). Modul Automat přihlášek načítáním z datové schránky Zákazníka ve formátu .xml neplatí pro načítání přihlášek, kdy způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurz.

Modul Hlídač práce

Modul Hlídač práce je nadstavbový modul ISISO určený pro zákazníky, který je zakomponován do systému ISISO a který pravidelně – ve zvolených intervalech zákazníkem – kontroluje nabídku pracovních míst na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí dle požadavku zákazníka v souvislosti s hledáním práce pro dlužníka, jehož je zákazník Insolvenčním správcem (dále jako „Modul Hlídač práce“).

Rozšíření Optimum PLUS

Rozšíření Optimum PLUS je nadstavbový balík modulů a funkcí ISISO určený pro zákazníky, který je zakomponován do systému ISISO, a který poskytuje různorodé moduly a funkce rozšiřující možnosti použití a automatizace práce nad rámec standardních možností systému ISISO (dále jako „Rozšíření Optimum PLUS“).

Seznam jednotlivých modulů a funkcí, které jsou součástí rozšíření Optimum PLUS:

  • Nástěnka – modul umožňuje sdílení příspěvků a příloh s ostatními uživateli v licenci ISISO.
  • Dokumentový koš – funkce umožňuje ve 30 dnech obnovu smazaných dokumentů v licenci ISISO.
  • Hromadné přečíslování věřitelů – funkce umožňuje provést hromadnou manuální
    či automatizovanou změnu čísla věřitele u zadaných přihlášek v licenci ISISO.
  • Odeslané e-maily – modul poskytuje uživatelům kompletní přehled všech e-mailů odeslaných prostřednictvím systému ISISO.
  • Interní kontakty – funkce poskytuje rozhraní pro organizaci a správu obecných kontaktů mimo konkrétní řízení v licenci ISISO.
  • Chytrá korespondence – modul slouží k hromadnému vytváření a automatickému generování korespondence pro jednotlivé Insolvenční případy v licenci ISISO.
Kontakt