Provozovny insolvenčních správců bez starostí a nákladů, které se nikdy nevrátí

Pokud se insolvenční správce rozhodne vést vlastní krajskou provozovnu, znamená to pro něj výdaj ve výši několik desítek tisíc měsíčně, ročně se pak náklady vyšplhají ke stovkám tisíc. Oproti tomu za sdílenou provozovnu zaplatí insolvenční správce zlomek této částky. Přečtěte si srovnání vlastní provozovny insolvenčního správce oproti provozovně sdílené.

Srovnání nákladů

Pokud si insolvenční správce sjedná provozovnu samostatně, znamená to pro něj náklady v řádu desítek tisíc měsíčně. Správce musí uhradit nájem prostor a mzdu zaměstnance, který se stará o chod provozovny. Ročně jde o stovky tisíc.

Oproti tomu náklady na jednu provozovnu Insolvence 2008 jsou stanoveny paušální částkou 600 Kč měsíčně + jednorázovou částkou od 2 500 Kč za jedno řízení (se zvyšujícím se počtem řízení v daném kraji se tato částka snižuje). Celková platba se tedy odvíjí podle počtu přidělených insolvenčních řízení v daném kraji.

Příklad: Pokud insolvenčnímu správci napadne 10 nových řízení v daném kraji ročně, zaplatí za jednu provozovnu Insolvence 2008 za rok částku 32 200 Kč, která sestává z:

 • paušální platby 7 200 Kč (12 × 600 Kč měsíčně)
 • a z platby ve výši 25 000 Kč (2 500 Kč × 10 řízení).

Povinnosti insolvenčního správce

Většina insolvenčních správců má provozovny ve více krajích. Nezřídka je to existenční nutnost – vzhledem ke klesajícímu absolutnímu počtu insolvenčních řízení po celé ČR (a zároveň nízkým odměnám správců), je pro správce mnohdy nutností, aby byli zapsáni na seznamu u několika krajských soudů.

Více krajských provozoven klade na správce vyšší nároky také pokud jde o personální obsazení. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 121/2009 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce (VoMS), stanovuje, že provozovna správce musí být otevřena pro veřejnost alespoň 4 souvislé hodiny týdně. Z judikatury plyne, že po tuto dobu nemusí být přítomen správce osobně, postačí, pokud je na provozovně pověřená osoba.

Insolvenční správce je dále povinen zajistit, že jeho provozovna:

 • je řádně označena v souladu s vyhl. č. 121/2009 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce (VoMS),
 • řádně přijímá písemnosti,
 • poskytuje součinnost insolvenčního správce,
 • umožňuje proplácet částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení.

Pokud je insolvenční správce do funkce ustanoven soudem dle seznamu insolvenčních správců, musí dále jeho krajská provozovna:

 • shromažďovat podklady k příslušným insolvenčním řízením v obvodu daného krajského soudu (jinými slovy, pokud má správce insolvenční řízení přiděleno soudem podle § 25 insolvenčního zákona, nemůže si celý spis odvézt do svého sídla),
 • umožnit účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě je sestaven,
 • umožnit jednání s dlužníkem.

Máte zájem o provozovnu?

Ozvěte se nám, nic za to nedáte.

Požadavky na zaměstnance provozovny

Najít zaměstnance, který bude fyzicky přítomen v provozovně a zároveň se postará o řádné vedení kanceláře, není jednoduché. Dotyčný musí být:

 • naprosto samostatný – pokud má správce více krajských provozoven, není v jeho silách na zaměstnance pravidelně dohlížet,
 • absolutně spolehlivý – nesplnění povinností ohledně provozovny dle VoMS je sankcionováno peněžitou pokutou. 

Zkušenosti našich klientů jsou v tomto směru velmi výstižné: V jednom případě pověřený zaměstnanec na vlastní provozovně správce onemocněl a nedorazil do práce. Zároveň svou nepřítomnost insolvenčnímu správci neoznámil a provozovna tak nedodržela své otevírací hodiny – kontrola z Ministerstva spravedlnosti ji našla zavřenou. Správce pak byl nucen zaplatit nemalou pokutu. K podobnému případu na provozovnách Insolvence 2008 nemůže dojít.   

Když už insolvenční správce najde pro svou krajskou pobočku ideálního kandidáta, je zapotřebí jej řádně zaučit a zasvětit ho do relevantních insolvenčních předpisů.

Vzhledem k vysokým požadavkům na pracovníka musí insolvenční správce počítat s tím, že kvalitní uchazeči budou právem požadovat spíše nadprůměrnou mzdu.

Nic z toho insolvenční správce nemusí řešit, pokud si sjedná sdílenou provozovnu u Insolvence 2008. Zajistí mu totiž vysoce profesionální personální obsazení provozovny.

Počet insolvenčních řízení v jednotlivých krajích

Provozovny Insolvence 2008 se nacházejí v každém kraji ČR. Máme tak přehled o tom, které kraje v ČR mají nejvyšší počet insolvenčních řízení. Pokud jako insolvenční správce zvažujete zřízení další provozovny, může pro vás být relevantní informace, že v roce 2021 napadlo nejvíce insolvenčních řízení ke Krajskému soudu v Ostravě. Na druhém místě byl Krajský soud v Ústí nad Labem a na třetím Krajský soud v Brně. Nejméně insolvenčních řízení má konstantně Jihočeský kraj, resp. Krajský soud v Českých Budějovicích.

Podívejte se, kolik nově zahájených insolvenčních řízení bylo v roce 2021 rozděleno mezi insolvenční správce v působnosti jednotlivých krajských soudů:

Další výhody sdílené provozovny

Provozovnu si insolvenční správce sjedná na základě smlouvy, ze které Insolvenci 2008 plynou jasně definované povinnosti. Pravidelně sledujeme zákony i judikaturu, aby veškeré požadavky na provozovnu  (např. označení provozovny, otevírací doba, vedení spisu apod.) byly splněny v souladu s právními předpisy

Kromě toho máme přehled o praxi insolvenčních správců, nasloucháme jejich podnětům a nastavujeme procesy v provozovnách tak, aby správci mohli jenom přijít a jednat. Tedy soustředit se na svou odbornou práci bez starostí kolem provozu. 

Zázemí provozoven Insolvence 2008 neustále vylepšujeme. V době covidové pandemie jsme např. přidali vybavení pro online jednání.

Provozovnu si sjednáte v několika krocích – samozřejmostí je poskytnutí veškeré součinnosti potřebné k co nejrychlejšímu zápisu provozovny.  

Jde o samostatnou službu, která není podmíněná zakoupením dalších produktů či služeb od Insolvence 2008 (např. software pro insolvenční správce). 

Máte zájem o provozovnu?

Ozvěte se nám, nic za to nedáte.

Kontakt