Jak na velký konkurz: Software pro insolvenční správce nahraje pohledávky během chvilky

Probíhající konkurz Sberbank ukazuje, jak rozsáhlá mohou  úpadková řízení být. Pokud v nich navíc jde o miliardy a jsou zároveň ostře sledována v médiích, kladou na insolvenčního správce vysoké nároky. Kromě jiného je potřeba rychle zpracovat velké množství přihlášených pohledávek, často v řádu několika stovek. Kancelář správce může strávit několik týdnů ručním zadáváním pohledávek, nebo může využít chytrého softwaru, který pohledávky automaticky načte do systému během pár minut.

Ruční zpracování přihlášek pohledávek

Nahlédnutím do insolvenčního rejstříku zjistíme, že aktuální přihlášené pohledávky, jejich doplnění a opravy, do konkurzního řízení vedeného vůči dlužníkovi Sberbank CZ, a. s., jsou vypsány na 861 stranách.

V ISIR je v době sepisu tohoto článku evidováno 734 přihlášek pohledávek u dlužníka Sberbank. To pro správce (v určité míře zobecnění) znamená následující, pokud by přihlášené pohledávky zpracovával ručně:

Snad žádný insolvenční správce si nepředstavuje výkon své profese tak, že bude vynakládat takové množství času a finančních prostředků jenom na zpracování přihlášek. Většina správců proto tento úkon svěří svým zaměstnancům. Nebo si pořídí chytrý program, který většinu práce udělá za ně.

Manuální zpracování vysokého počtu přihlášek vyžaduje:

  • Rozsáhlý zaměstnanecký aparát: Jak je vidět z příkladu výše, pokud by zaměstnanec správce zpracovával přihlášky jednu po druhé ručně, trvalo by mu to celý jeden měsíc s tím, že by se po tuto dobu nevěnoval ničemu jinému. Málokterý správce si může dovolit, aby se jeho zaměstnanec věnoval celý měsíc výhradně jednomu insolvenčnímu řízení a zároveň taková doba zpracování přihlášek není přiměřená. Z toho plyne, že velké konkurzy musí buď zpracovávat více zaměstnanců nebo je zapotřebí, aby měl správce k dispozici automatizované softwarové řešení.
  • Perfektní soustředění a neustálou zpětnou kontrolu: Rutinní práce, jakou zpracování přihlášek bezpochyby je, klade vysoké nároky na soustředění a zvyšuje riziko chyby.
  • Vysoké náklady: Pokud budeme počítat 15 minut jako průměrný čas, potřebný k ručnímu zpracování jedné přihlášky, pak 734 přihlášek představuje 183,5 odpracovaných hodin. Při průměrné mzdě zaměstnance 200 Kč/hod. to pro správce znamená náklad zhruba 36 700 Kč. 

Automatické zpracování přihlášených pohledávek

Software pro insolvenční správce zvládne zpracovat jakékoliv množství přihlášek během pár minut. Je jedno, zda je přihlášených pohledávek 15 (průměrný počet přihlášek na insolvenční řízení) nebo 734. V obou případech má správce za krátký okamžik všechna potřebná data k přihláškám v systému a může s nimi dále pracovat.

 Automatické načtení přihlášek znamená, že si software stáhne veškerá data:

  • přímo z insolvenčního rejstříku
  • nebo z datové schránky insolvenčního správce.

Pokud chce správce zpracovat velké množství přihlášek najednou, je vhodné použít jejich načtení z insolvenčního rejstříku. Načtení z datové schránky správce má na druhé straně tu výhodu, že se stáhne datová vrstva přihlášky ve formátu xml (bez případných anonymizací učiněných soudem), se kterou je možné dále pracovat.

Načtení přihlášek z insolvenčního rejstříku

Na nově napadnuté (dosud nezpracované) přihlášky software Insolvenční správce upozorňuje – po rozkliknutí detailu konkrétního insolvenčního řízení uživatel vidí, zda se na ISIR objevily nové přihlášky (stejně jako systém upozorňuje i na další události ve zvoleném insolvenčním řízení). 

Další postup je jednoduchý – uživatel zvolí načtení přihlášek a v rozbalovacím menu si zvolí, která pole z přihlášky chce načíst. Systém umožňuje nastavit si řadu parametrů v návaznosti na zavedenou praxi insolvenčního správce – volitelné je např. to, jaká pole z přihlášky chce uživatel do systému načíst. Již jednou nastavené parametry načítání přihlášek si systém pamatuje a pokud je uživatel nechce změnit, stačí je nastavit jen na začátku práce se softwarem.

Správce si rovněž může vybrat k automatickému zpracování jenom některé přihlášky

Zvolené parametry přihlášky se po odkliknutí načtou do systému automaticky a správce s nimi může dále pracovat. Správce, respektive jeho zaměstnanci, proto nemusí:

  • ručně opisovat/kopírovat částky, data vykonatelnosti, informaci o podřízenosti, nebo podmíněnosti pohledávek a právní důvody vzniku přihlášené pohledávky,
  • kontrolovat, zda se všechna data načetla správně – systém uživatele upozorní, pokud se mu nějaký údaj nepodaří přečíst (např. z důvodu anonymizace přihlášky) nebo se přihlášku pohledávky z nějakého důvodu nepodaří načíst vůbec (stává se to v případě, že přihláška pohledávky byla podána na ISIR jako prostý sken a tím pádem postrádá datovou vrstvu).

Automatické načítání přihlášek je doplňková služba softwaru Insolvenční správce, kterou uživatel může a nemusí využít. Služba je zpoplatněna dle počtu načtených přihlášek – sazbou 35 Kč za každou načtenou přihlášku

Příklad: Pokud menší správce běžně řeší oddlužení o pár desítkách pohledávek a jeho kancelář bez problému zvládá zadávat přihlášky ručně, nemusí službu automatického načítání pohledávek využívat. Pokud ale takovému správci napadne velký konkurz, snadno dostupné automatické řešení mu pomůže vyřešit personálně i finančně náročnou situaci. 

Insolvenční software takto pomohl insolvenčnímu správci Z/C/H Legal v. o. s., ustanovenému v insolvenčním řízení proti dlužníkovi GROWING WAY s. r. o. Jeho zakladatel Ondřej Janata je v současnosti stíhán za podvod – GROWING WAY se ukázalo být tzv. Ponziho schématem (lidově letadlem).

„V rámci insolvenčního řízení proti dlužníkovi GROWING WAY s. r. o., bylo do konkurzu přihlášeno 3 691 pohledávek. Ruční zpracování enormního množství pohledávek by bylo časově náročné. Software od Insolvence 2008 nám umožnil pohledávky automaticky načíst a zpracovat tak všechny přihlášky pohledávek v poměrně krátké lhůtě. Velmi jsme ocenili profesionální přístup pracovníků Insolvence 2008, a.s., kteří promptně reagovali a vyřešili naše individuální požadavky, které vyvstaly v průběhu zpracování takto nestandardního množství dat. Modul automatického načítání přihlášek je zdařilou funkcí softwaru Insolvence 2008.“

Ing. Hana Urbanová, insolvenční specialistka ze Z/C/H Legal, v. o. s. advokátní kancelář

Z/C/H Legal v. o. s., už se bohužel nedostali k tomu, aby mohli software Insolvence 2008 vyzkoušet v praxi také při rozdělování výtěžku konkurzu mezi přihlášené věřitele. Ti totiž odhlasovali změnu insolvenčního správce – stala se jím společnost TP Insolvence, v. o. s. Sluší se však dodat, že software Insolvence 2008 umí například automaticky předvyplnit částky do konečné zprávy insolvenčního správce nebo do příkazu k úhradě.

Načtení přihlášek z datové schránky insolvenčního správce

Nejnovější vylepšení, které software Insolvenční správce nabízí, je stažení nové přihlášky pohledávky přímo z datové schránky správce – bez toho, že by se tím synchronizovala „ostrá“ datová schránka.

Přihláška se z datové schránky správce stáhne včetně datové vrstvy ve formátu XML, kde nejsou provedeny žádné zásahy soudem (anonymizace) a přihláška je strojově čitelná navazujícími aplikacemi.

Více o načítání přihlášek z datové schránky správce zjistíte po přihlášení do Insolvenčního správce v sekci Novinky.

Další zpracování přihlášených pohledávek

Každý správce má vlastní způsob práce s přihláškami. Software Insolvenční správce plně umožňuje pracovat s daty v přihlášce dle zvyklostí a požadavků konkrétního správce. 

Výše již bylo zmíněno slučování příslušenství, někteří správci ve svém systému také např. přepisují právní důvod vzniku přihlášené pohledávky tak, aby všechny texty měly jednotnou strukturu.

S posledně zmíněným požadavkem si software Insolvenční správce sice neporadí, ale Insolvence 2008 s ním pomoci dokáže. Pokud se stane, že insolvenčnímu správci napadne nestandardně velký konkurz, může si na další zpracování přihlášek ad hoc najmout službu Virtuální asistentky. Ta zadá přihlášky dle individuální dohody se správcem. 

S čím vám ještě pomůže virtuální asistentka?

Výhody automatického zpracování přihlášek

V případě velkých konkurzů je automatické řešení nenahraditelné, nicméně i pro „obyčejné“ oddlužení jde o významnou pomoc. Automatické načtení přihlášených pohledávek šetří kanceláři insolvenčního správce čas i peníze. 

Průměrné insolvenční řízení má cca 15 přihlášených pohledávek. I kdyby si insolvenční správce nevedl vlastní evidenci přihlášek (např. v již zmíněném Excelu), musí zadat tyto přihlášky minimálně do dvou dokumentů:

  • do zprávy pro oddlužení a o přezkumu
  • a do seznamu přihlášených pohledávek.

Oba zmíněné formuláře jsou sice do jisté míry interaktivní, přesto můžeme na základě praktické zkušenosti říct, že ruční zpracování přihlášek do těchto dvou dokumentů zabere správci 3-4 hodiny v případě průměrného oddlužení o 15 přihláškách v případě průměrného oddlužení o 15 přihláškách. Konkurzní řízení v rozsahu podobném Sberbank nebo GROWING WAY by vyžadovalo souvislou práci v řádu týdnů či měsíců. 

Se softwarem Insolvenční správce se všechny přihlášky načtou automaticky a posléze se načtené informace do příslušných formulářů vygenerují samy za několik málo minut. Časově není velký rozdíl v tom, zda se načítá 15 nebo 1 500 přihlášek.

Kromě automatického načtení přihlášek nabízí software Insolvenční správce celou řadu dalších automatických funkcí, které správci šetří čas i peníze a zároveň zcela eliminují riziko lidské chyby.

Doplňkový modul softwaru Chytrá korespondence automaticky vygeneruje výzvy k součinnosti, které pak správce může rozeslat např. bankám, aby zjistil existenci a stav bankovních účtů dlužníka. Velkou výhodou je také 11 připravených vzorů s vyrozuměním o popření pohledávky, do kterých si software sám doplní potřebné nacionále a data. Poté připraví dokumenty k odeslání.

Software Insolvenční správce také funguje jako svého druhu záloha datové schránky správce. Odeslané a přijaté zprávy v systému zůstávají napořád, nemizí po 3 měsících jako na serveru ostrých datových schránek. Funkce propojení s datovou schránkou správce je zahrnuta v základní ceně za software Insolvenční správce.

Správci, kteří software Insolvenční správce využívají, si bez něj již mnohdy nedokáží představit své fungování.

Zaujal vás software Insolvenční správce?

Podívejte se na podrobný popis funkcí

Kontakt